Tabulkyspektrum → viditelné

 

Typickými útvary s rozměry odpovídajícím vlnovým délkám vizuálního záření jsou jednoduché bakterie, například příčný rozměr Eschericha Coli nebo průměr koků či diplokoků (300 až 700 nm). Viditelné světlo prochází atmosférou, proto se jako první vyvinula optická astronomie. Také lidské oko se za miliony let přizpůsobilo zpracování viditelného záření, které prochází atmosférou. K nejznámějším vizuálním přístrojům za hranicemi atmosféry patří Hubbleův dalekohled. Optické dalekohledy na Zemi dnes umí kompenzovat turbulence atmosféry (systém adaptivní optiky), a proto již není důvodu umisťovat optické přístroje do vesmíru. Ten zůstane doménou rentgenové gama, UV, IR a mikrovlnné astronomie, neboť tyto vlnové délky zemskou atmosférou buď neprochází nebo prochází jen částečně.

Viditelný obor
Vlnová
délka (nm)
(10−9 m)
Frekvence
(THz)
(1012 Hz)
Energie
(eV)
(100 eV)
Teplota
(kK)
(103 K)
Barva Typická čára
380÷450 668÷789 2.76÷3.27 29÷35 fialová Ca II (393.4 nm, K)
Ca II (396.8 nm, H)
CH (431.4 nm, G)
450÷475 630÷668 2.61÷2.76 28÷29 modrá N2+ (465.2 nm)
N2+ (470.9 nm)
475÷495 606÷630 2.51÷2.61 27÷28 azurová H beta (486.1 nm, F)
495÷570 526÷606 2.18÷2.51 23÷27 zelená Fe I (527.0 nm, E)
O I (557.7 nm)
570÷590 508÷526 2.10÷2.18 22÷23 žlutá Na I (589.0 nm, D2)
Na I (589.6 nm, D1)
590÷620 484÷508 2.00÷2.10 21÷22 oranžová O I (599.5)
620÷750 400÷484 1.66÷2.00 18÷21 červená H alfa (656.3 nm, C)
O2 (686.2 nm, B)
O2 (759.37 nm, A)

U spektrálních čar slunečního spektra je v závorce označení čáry velkým písmenem abecedy A až K,
čáry A, B vznikají v atmosféře Země. Neoznačené čáry můžeme sledovat například v polárních zářích.

Rozklad světla na hranolu

Rozklad slunečního světla na hranolu do jednotlivých barev. Zdroj: Wcorej.

Sluneční spektrum

Sluneční spektrum spolu se spektrálními čarami. Zdroj: APOD/NASA.

 

Home

Valid HTML 5 Valid CSS!

Aldebaran Homepage