Tabulkyspektrum → rentgenové a gama

 

Typickými útvary s  rozměry odpovídajícím vlnovým délkám rentgenového záření jsou atomární obaly. Typickými útvary s rozměry odpovídajícími gama záření jsou atomární jádra a jeho části. Na Zemi jsou zdrojem rentgenového záření vnitřní slupky atomárního obalu, rentgenové lasery nebo rentgenové lampy. Zdrojem gama záření je rozpad atomárních jader. Ve vesmíru jsou zdroji rentgenového a gama záření vysoce energetické procesy v akrečních discích černých děr nebo v okolí neutronových hvězd (zejména pulzarů a magnetarů). Toto krátkovlnné záření také vzniká při magnetickém přepojení siločar v atmosférách hvězd, při explozích supernov, v jádrech aktivních galaxií a při splynutí kompaktních objektů (bílých trpaslíků, neutronových hvězd a černých děr). Dělení rentgenového oboru na podobory je značně nejednotné, v následující tabulce je rozdělení používané nejčastěji v astronomii.

Rentgenový a gama obor
Vlnová
délka (nm)
(10−9 m)
Frekvence
(EHz)
(1018 Hz)
Energie
(keV)
(103 eV)
Teplota
(MK)
(106 K)
Pásmo Poznámka
< 0.01 > 30 > 124 > 1400 gama Zdroje:
na Zemi jádra atomů,
radioaktivní rozpad,
ve vesmíru splynutí černých děr,
splynutí neutronových hvězd.

Typická čára:
0.0024 nm (511 keV)
anihilace e, e+.
0.01÷0.1 3÷30 12.4÷124 140÷1400 tvrdé
RTG
Zdroje:
vnitřní slupky atomových obalů,
černé díry, neutronové hvězdy,
exploze supernov.

Typická oblast:
0.02÷0.08 nm (15÷60 keV)
z rázových vln supernov.
0.1÷10 0.03÷3 0.124÷12.4 1.4÷140 měkké
RTG
Zdroje:
vnitřní slupky atomových obalů,
koróna, hvězdy, supernovy,
jádra galaxií, kvazary.

Typická čára:
0.178 nm (6.9 keV)
Fe XXVI K α čára)
je v koróně, akrečních discích.

Chandra

Chandra je družicová observatoř NASA zkoumající vesmír v rentgenovém oboru. Byla vypuštěna v roce 1999. Na palubě observatoře je vynikající rentgenový dalekohled o průměru 1,2 m a ohniskové vzdálenosti 10,05 m, tvořený čtyřmi soubory souosých paraboloidně-hyperboloidních zrcadel o délce 0,85 m, se zorným polem o průměru 1,0° a s rozlišením 0,5″.

Chandra - pulzar v Krabí mlhovině

Blízké okolí pulzaru v Krabí mlhovině vyfotografované v rentgenovém oboru observatoří Chandra.

 

Home

Valid HTML 5 Valid CSS!

Aldebaran Homepage