Tabulkyspektrum → mikrovlnné

 

Za mikrovlny považujeme část spektra s vlnovou délkou od 0,4 mm do 15 cm (frekvencí od 2 GHz do 750 GHz). Hranice mezi infračervenou a mikrovlnnou oblastí, stejně tak jako hranice mezi mikrovlnnou a rádiovou oblastí, není přesně definována a různí autoři používají různé hodnoty. Mikrovlnným vlnovým délkám odpovídá velikost hmyzu. Typickým příkladem může být mravenec nebo včela. Rozdělení mikrovln do pásem je značně nejednotné a má historický podtext. Jednotlivá pásma různých schémat se překrývají. Zde uvádíme schéma IEEE. S mikrovlnami se v praxi setkáme při televizním vysílání, u polohovacího systému GPS nebo při ohřevu potravin v mikrovlnné troubě (vlnová délka 12.24 cm). Ve vesmíru září v mikrovlnné oblasti reliktní záření z období konce Velkého třesku (maximum má na vlnové délce 1 mm), plyn a prach v galaxiích, rodící se hvězdy a nejchladnější zákoutí hlubin vesmíru.

Mikrovlnný obor, pásma dle standardu IEEE
Vlnová
délka (mm)
Frekvence
(GHz)
Energie
(μeV)
Teplota
(K)
Pásmo Poznámka
0.4÷1.0 300÷750 1200÷3100 12.7÷32 submilimetrové vlny
1.0÷2.7 110÷300 450÷1200 4.8÷12.7 milimetrové vlny
1 mm: reliktní záření
2.7÷4.0 75÷110 310÷450 3.3÷4.8 W  
4.0÷7.5 40÷75 165÷310 1.8÷3.3 V  
7.5÷11.1 27÷40 112÷165 1.2÷1.8 Ka Kurz above
11.1÷16.7 18÷27 74÷112 0.78÷1.2 K Kurz (německy krátké)
16.7÷25.0 12÷18 50÷74 0.53÷0.78 Ku Kurz under
25.0÷37.5 8÷12 33÷50 0.35÷0.53 X  
37.5÷74.9 4÷8 17÷33 0.18÷0.35 C  
74.9÷150 2÷4 8.3÷17 0.09÷0.18 S Short,
12.24 cm: mikrovlnka
150÷300 1÷2 4.1÷8.3 0.04÷0.09 L Long (patří již do radiovln)

Planck

Planck je mikrovlnná observatoř ESA, která byla vynesena do vesmíru 14. května 2009. Je určena k výzkumu fluktuací reliktního záření a monitorování vesmíru v mikrovlnné oblasti. Má úhlovou rozlišovací schopnost 5′ a teplotní citlivost 2 μK při frekvenčním pásmu 30÷857 GHz. Zrcadlo sondy má rozměry 1,9×1,5 m a teplota nejchladnější části ohniska byla udržována na 0,1 K do prosince 2011. Od ledna 2012 fungují jen tři nízkofrekvenční pásma, která nejsou tak náročná na chlazení ohniska. Sonda je pojmenována podle významného kvantového fyzika Maxe Plancka. Je umístěna v Lagrangeově bodě L2 soustavy Země-Slunce.

Planck - mapa

Mikrovlnná mapa oblohy pořízená sondou Planck. Výsledná fotografie je složená z devíti frekvenčních pásem v mikrovlnném oboru. Jasný flíček v pravé dolní třetině je Velké Magellanovo mračno. Snímek je v nepravých barvách (různým frekvencím byly přiřazeny různé barvy).

 

Home

Valid HTML 5 Valid CSS!

Aldebaran Homepage