NAHORU   OBSAH

Elektřina a magnetizmus → Kompletní kurz

I. Pole (pdf, 3.3 MB)

I. Pole (pdf, 3.3 MB)
(přeložil David Břeň)

II. Coulombův zákon (pdf, 2.6 MB)

II. Coulombův zákon (pdf, 2.6 MB)
(přeložil Jakub Rozehnal)

III. Potenciál elektrického pole (pdf, 1.6 MB)

III. Potenciál elektrického pole (pdf, 1.6 MB)
(přeložil Ivan Havlíček)

IV. Gaussův zákon (pdf, 2.6 MB)

IV. Gaussův zákon (pdf, 2.6 MB)
(přeložil Jakub Rozehnal)

V. Dielektrika a kapacitance (pdf, 2.7 MB)

V. Kapacita a dielektrika (pdf, 2.7 MB)
(přeložil Petr Kulhánek)

VI. Elektrický proud a rezistance (pdf, 1.2 MB)

VI. Odpor a elektrický proud (pdf, 1.2 MB)
(přeložil Jakub Rozehnal)

VII. Stejnosměrné obvody (pdf, 1.6 MB)

VII. Stejnosměrné obvody (pdf, 1.6 MB)
(přeložil Jan Pacák)

VIII. Úvod do magnetických políí (pdf, 1.7 MB)

VIII. Úvod do magnetických políí (pdf, 1.7 MB)
(přeložil Jan Pacák)

IX. Zdroje magnetických polí (pdf, 4.1 MB)

IX. Zdroje magnetických polí (pdf, 4.1 MB)
(přeložil David Břeň)

X. Faradayův indukční zákon (pdf, 2.4 MB)

X. Faradayův indukční zákon (pdf, 2.4 MB)
(přeložil Jan Pacák)

XI. Indukčnost a magnetická energie (pdf, 2.8 MB)

XI. Indukčnost a magnetická energie (pdf, 2.8 MB)
(přeložil Petr Kulhánek)

XII. Střídavé obvody (pdf, 2 MB)

XII. Střídavé obvody (pdf, 2 MB)
(přeložil Jan Pacák)

XIII. Maxwellovy rovnice a elektromagnetické vlny (pdf, 2.5 MB)

XIII. Maxwellovy rovnice a elektromagnetické vlny (pdf, 2.5 MB)
(přeložil David Břeň)

XIV. Interference a ohyb (pdf, 2.1 MB)

XIV. Interference a ohyb (pdf, 2.1 MB)
(přeložil Ivan Havlíček)

NAHORU
Aldebaran Homepage