Phillips, William Daniel

(1948)


Americký fyzik (narozen v Pensylvánii), který spolu se svým kolegou Stevenem Chu provedl experiment, při kterém ochladil pomocí laseru atomy plynu na ultranízké teploty. Experiment teoreticky objasnil Claud Cohen-Tannoudji. Všichni tři obdrželi Nobelovu cenu za fyziku pro rok 1997. Phillips získal doktorát z fyziky v roce 1976 a dokončil postgraduální studium na MIT (Massachusetts Institute of Technology). V roce 1978 se stal zaměstnancem Národního úřadu pro standardy (nyní Národní úřad pro standardy a technologie) v Gaithersburgu ve státě Maryland. Technologie ochlazování atomů laserem pomohla při získání Bose-Einsteinova kondenzátu plynných par kovů – nového stavu hmoty, který byl objeven v roce 1995 (Eric Cornell, Wolfgang Ketterle, Carl Wieman) a teoreticky předpovězen v sedmdesátých letech Albertem EinsteinemSatyedrou Bosem.


Slavní lidé Aldebaran Homepage