Chu, Steven

(1948)


Americký fyzik (narozen v Missouri), který byl spolu s Williamem D. PhillipsemClaudem Cohenem-Tannoudjim odměněn Nobelovou cenou za fyziku pro rok 1997 za svůj průkopnický výzkum v oblasti ochlazování a zachytávání atomů plynů pomocí laserového svazku.

Chu promoval v roce 1970 na universitě v Rochesteru ve státě New York. Doktorát z fyziky a matematiky dostal v roce 1976 na Kalifornské universitě v Berkeley. Od roku 1976 do roku 1978 studoval postgraduál a potom se stal zaměstnancem Bellových telefonních laboratoří v Murray Hill. Ještě v témže roce se stal členem výzkumného oddělení kvantové elektroniky v AT&T Bell Laboratories v Holmdelu. V roce 1978 se stal jeho vedoucím a v roce 1987 se stal zaměstnancem Standfordské university.

V roce 1985 Chu a jeho spolupracovníci dosáhli působením pole různoběžných laserových paprsků efektu ochlazování atomů. Rychlost cílových atomů se při průchodu hustým optickým prostředím zbrzdí z asi 4 000 km/h na asi jeden km/h. Teplota odpovídající rychlosti takto se pohybujících atomů se blíží absolutní nule −273,15° C. Tato technologie umožňuje vědcům zvýšit přesnost atomových hodin používaných k navigaci v kosmu, konstruovat interferometry, které jsou schopny zachytit gravitační vlny a navrhovat lasery, které mohou pracovat s extrémně jemnými a malými elektronickými obvody. Technologie ochlazování atomů laserem umožnila získání Bose-Einsteinova kondenzátu plynných par kovů – nového stavu hmoty, který byl objeven roce 1995 (Eric Cornell, Wolfgang Ketterle, Carl Wieman a teoreticky předpovězen v sedmdesátých letech Albertem EinsteinemSatyedrou Bosem.


Slavní lidé Aldebaran Homepage