Bose, Satyendra Nath

(1854–1948)


Indický fyzik, zabýval se především kvantovou statistikou. Na jeho počest jsou pojmenovány částice s celočíselným spinem, tzv. bosony a jeho jméno nese statistické rozdělení těchto částic (Boseho-Einsteinovo rozdělení). Název bosony pro tyto částice poprvé použil P. A. M. Dirac. Zabýval se také rentgenovou krystalografií, elektromagnetickými vlastnostmi ionosféry a jednotnou teorií pole. Jeho průlomový článek o kvantovém chování světla (odvodil vvněm na základě kvantového chování mnoha identických fotonů Planckův vyzařovací zákon) z roku 1924 odmítla redakce vydat. Bose ho zaslal Einsteinovi k posouzení. Einstein článek přeložil do němčiny a zařídil jeho vydání v Německu. Sám pak myšlenky dále rozpracoval, proto se dnes hovoří o Boseho-Einsteinově statistickém rozdělení nebo kondenzátu.


Slavní lidé Aldebaran Homepage