Petr
Kulhánek

Souhrny publikací

Vítejte


Životopis


Publikace


Skripta a učebnice a


Populární knihy


Povídky


Fotogalerie


 

Souhrny některých prací za určitá období ke stažení

 

P. Kulhánek: Studium některých dvoudimenzionálních mřížových modelů feromagnetik metodami Monte Carlo. Diplomová práce, 1983, 53 stran, MFF UK.

1983

P. Kulhánek: Elektrodynamické modely urychlovačů plazmatu. Kandidátská disertační práce, 1987, 101 stran, FEL ČVUT.

1987

P. Kulhánek: Teoretické modely z-pinče. Docentská habilitační práce, 1996, 101 stran, FEL ČVUT.

1996

P. Kulhánek: 3D PIC Model of the Helical Current Filament. Inaugural Dissertation (prof), 2004 pp 98. Collection of 3D PIC package papers.

2004

M. Bohata, D. Břeň, P. Kulhánek: Generalized Buneman Dispersion Relation in Longitudinally Dominated Magnetic Field, ISRN Condensed Matter Physics, Oct 2011, ISSN: 2090-7397, doi:10.5402/2011/896321

2011

M. Horký, P. Kulhánek: Analysis of the Instability Growth Rate During the Jet – Background Interaction in the Magnetic Field; Research in Astronomy and Astrophysics,13 (2013) 687, doi:10.1088/1674-4527/13/6/008

2013

V. A. Delong, R Beňo, D. Břeň, P. Kulhánek: Notes on the relativistic movement of runaway electrons in parallel electric and magnetic fields; Physics of Plasmas 23, 094504 (2016); doi: 10.1063/1.4962687

2016

Petr Kulhánek
kulhanekaldebaran.cz

 
FEL ČVUT
katedra fyziky
Technická 2
166 27 Praha 6