Petr

Kulhánek

Petr Kulhánek
Životopis

Životopis

Narozen 9. 1. 1959 v Praze. Studia: matematická fyzika, Karlova univerzita, 1983. Téma Ph.D. „Urychlovače plazmatu“, dokončeno 1987. Docent: 1996, téma „Teoretické modely z-pinčů“. Profesor aplikované fyziky na ČVUT v roce 2005, téma „PIC simulace plazmových vláken“. Člen oborové rady GA AVČR Fyzika Země a vesmíru (2006–2008), člen Rady Centra teoretické astrofyziky AVČR (2007–2012), člen redakčních rad 4 fyzikálních časopisů (Československý časopis pro fyziku, Astropis atd), člen Rad pro doktorská studia Západočeské univerzity, ČVUT a MFF UK, člen Vědecké rady Masarykovy univerzity, člen Mezinárodní astronomické unie, České astronomické společnosti, po několik let předseda edičního výboru konference „Symposium of Plasma Physics and Technology“, zakladatel sdružení Aldebaran Group for Astrophysics. Podílí se na řešení grantů GAČR, GAAV a MŠMT.

Vědecký výzkum

Koordinátor vývoje 3D programového balíku PIC, autor jádra balíku a částicových a polních solverů. Zabývá se numerickými simulacemi, teorií plazmatu, zejména vlnami v plazmatu, turbulencemi, zářením a nestabilitami.

Vědecká výchova a výuka

Sedm úspěšných Ph.D. studentů, 18 diplomantů s obhájenými diplomovými pracemi. Výuka na FEL ČVUT, FJFI ČVUT – Teoretická mechanika, Statistická fyzika, Kvantová teorie, Vlny a nestability v plazmatu, Teorie plazmatu, Vybrané kapitoly z fyziky plazmatu, Astrofyzika. Autor devíti skript, mnoha učebních a popularizačních textů a dvou vysokoškolských učebnic

Publikace

Autor nebo spoluautor více než 100 prací ve vědeckých časopisech a vystoupení na mezinárodních konferencích. Autor a spoluautor jedenácti knih (Astronomie a fyzika na přelomu tisíciletí I a II – 2004, 2005; Letem světem – 2006; Hvězdy, planety, magnety – 2007; Astronomie a fyzika – nové obzory – 2010, Úvod do teorie plazmatu – 2011, Blýskání aneb třináctero příběhů o plazmatu – 2011, Astronomie a fyzika – svítání – 2015, Z kuchyně do vesmíru – 2016, Vybrané kapitoly z teoretické fyziky – 2017, Astronomie a fyzika – souvislosti – 2018).

Současná práce

3D Particle in Cell,

termalizace dvousvazkového plazmatu,

ubíhající elektrony.

CZ  EN