Tabulkyjednotky → SI

 

Jednotky SI
Veličina Jednotka Zkratka Definice Rok
Hmotnost kilogram kg Kilogram je hmotnost mezinárodního prototypu kilogramu, který je uložen u Mezinárodního úřadu pro váhy a míry v Sevres u Paříže. 1901
Délka metr m Metr je délka dráhy, kterou proběhne světlo ve vakuu za 1/299 792 458 sekundy. 1983
Čas sekunda s Sekunda je doba rovnající se 9 192 631 770 periodám záření, které odpovídá přechodu mezi dvěma hladinami velmi jemné struktury základního stavu atomu cesia 133. 1967
Elektrický proud ampér A Ampér je stálý elektrický proud, který při průchodu dvěma přímými rovnoběžnými nekonečně dlouhými vodiči zanedbatelného kruhového průřezu umístěnými ve vakuu ve vzájemné vzdálenosti 1 metr vyvolá mezi nimi stálou sílu 2×10−7 newtonu na 1 metr délky vodiče. 1948
Svítivost kandela cd Kandela je svítivost zdroje, který v daném směru vysílá monochromatické záření o kmitočtu 540×1012 hertzů a jehož zářivost v tomto směru je 1/683 wattu na steradián. 1979
Látkové množství mol mol Mol je látkové množství soustavy, která obsahuje právě tolik elementárních jedinců (entit), kolik je atomů v 0,012 kilogramu nuklidu uhlíku 126C (přesně). 1971
Teplotní stupeň kelvin K Kelvin je 1/273,16 násobek termodynamické teploty trojného bodu vody. 1907

 

Některé vedlejší jednotky SI
Veličina Jednotka Zkratka
Frekvence hertz Hz = s−1
Síla newton N = kg·m·s−2
Tlak pascal Pa = kg·m−1·s−2
Energie joule J = kg·m2·s−2
Výkon watt W = kg·m2·s−3
Elektrický náboj coulomb C = A·s
Elektrické napětí volt V = kg·m2·s−3·A−1
Elektrická kapacita farad F = kg−1·m−2·s4·A2
Elektrický odpor ohm Ω = kg·m2·s−3·A−2
Elektrická vodivost siemens S = kg−1·m−2·s3·A2
Magnetická indukce tesla T = kg·s−2·A−1
Magnetický tok weber Wb = kg·m2·s−2·A−1
Indukčnost henry H = kg·m2·s−2·A−2
Světelný tok lumen lm = cd·sr
Osvětlení lux lx = cd·m−2

SI = Système International d'Unités (tj. mezinárodní systém jednotek)

 

Home

Valid HTML 5 Valid CSS!

Aldebaran Homepage