Tabulkyjednotky → konstanty

 

KONSTANTY
Konstanta Označení Hodnota
rychlost světla c 299 792 458 m/s
gravitační konstanta G 6,6742×10−11 m3s−2kg−1
Planckova konstanta ħ 1,054571726×10−34 J·s
permitivita vakua ε0 8,854187817×10−12 F·m−1
permeabilita vakua μ0 4π×10−7 H·m−1
konstanta jemné struktury α e2/4πε0ħc = 7,29735×10−3 ≈ 1/137
Boltzmannova konstanta kB 1,3806488×10−23 J/K
Stefanova-Boltzmannova konstanta σ 5,670373×10−8 W m−2 K−4
Wienova konstanta b 2,8977685×10−3 m·K
zářivý výkon Slunce PS 3,846×1026 W
solární konstanta I 1,36 kW/s
hmotnost Země MZ 5,9736×1024 kg
hmotnost Slunce MS 1,9891×1030 kg
hmotnost Měsíce MM 7,3477×1022 kg ≈ 1/81 MZ
hmotnost neutronu mn 1,674 927×10−27 kg
hmotnost protonu mp 1,672 621×10−27 kg
hmotnost elektronu me 9,109 382×10−31 kg
náboj elektronu e −1,602 177×10−19 C
poloměr Země RZ 6 371 km
poloměr Slunce RS 0,696×106 km
oběžná rychlost Země kolem Slunce v 29,78 km/s
moment hybnosti Země vzhledem ke Slunci b 2,662×1040 J·s
střední vzdálenost Země-Slunce RZS 149 598 261 km
střední vzdálenost Země-Měsíc RZM 384 399 km
astronomická jednotka AU 149,6×106 km
světelný rok ly 9,461×1012 km
parsek pc 30,857×1012 km

 

Home

Valid HTML 5 Valid CSS!

Aldebaran Homepage