Yang, Chen Ning Franklin

(1922)


Čínsko-americký fyzik, který na zabýval zejména statistickou fyzikou a fyzikou elementárních částic. Na základě experimentů s kaony, vznikajícími z kosmického záření v horních vrstvách atmosféry, spolu s Leem vyvrátil nutnost zachování parity. Navrhli experiment s kobaltem 60, který provedla čínská fyzička Wu a na základě kterého bylo narušení parity prokázáno v laboratoři. Yang a Lee za to společně obdrželi v roce 1957 Nobelovu cenu. Yang se narodil v čínské Hefei, jeho otec byl matematikem. Yang studoval na Národní jihozápadní přidružené univerzitě v Číně, na Tsinghuově univerzitě ( v Pekingu a na Chicagské univerzitě ve Spojených státech. V roce 1948 získal doktorát a na rok se stal asistentem Enrica Fermiho. V roce 1949 nastoupil v Princetonu, kde začala plodná spolupráce s Tsungem Lee. Od roku 1966 byl profesorem na Newyorské státní univerzitě, kde v roce 1999 odešel do důchodu. Jsou po něm pojmenovány: Yangova-Millsova kalibrační teorie a Yangova-Baxterova rovnice ve statistické mechanice.


Slavní lidé Aldebaran Homepage