Lee, Tsung-Dao

(1926)


V Číně narozený americký fyzik, který spolu s Yangem získal Nobelovu cenu za fyziku pro rok 1957 za objevení porušení zákona zachování parity (zákon zachování souvisící s levopravou symetrií v subatomárním světě).

Lee se přistěhoval do Spojených států v roce 1946 a přestože neměl maturitu, šel studovat fyziku na Chicagskou univerzitu, kde začala jeho spolupráce s Yangem. Krátce pracoval na Kalifornské univerzitě v Berkeley, poté dva roky na Institutu pro další studia v Princetonu ve státě New Jersey. V roce 1953 se stal Lee docentem fyziky na Kolumbijské univerzitě. V roce 1956 Lee s Yangem zjistili, že theta mezon a tau mezon, o kterých se dříve myslelo, že jsou různé částice, jsou shodné částice, nyní nazývané K mezony (kaony). Tyto částice se lišily opačnou paritou. Zákon zachování parity zakazuje samotné částici mít rozpadové mody opačné parity, a proto jediným řešením, které připadalo v úvahu bylo, že zákon zachování parity neplatí pro slabou interakci. Lee a Yang navrhli přesný experiment, který provedla v letech 1956–1957 Číňanka Chien-Shiung Wu, která také pracovala na Kolumbijské univerzitě a definitivně prokázala narušení levopravé symetrie (porušení zákona zachování parity) při slabé interakci.

V roce 1960 byl Lee jmenován profesorem fyziky na Institutu pro další studia v Princetonu a o tři roky později se vrátil na Kolumbijskou univerzitu, aby tam převzal první profesorství po Enrico Fermim. Od roku 1964 se zabýval narušením T invariance při slabé interakci (symetrie souvisící se záměnou chodu času v elementárních procesech).


Slavní lidé Aldebaran Homepage