Fermi, Enrico

(1901–1954)


Italsko-americký fyzik, který se věnoval především kvantové teorii a teorii elementárních částic. Malou neutrální částici, která vzniká při beta rozpadu pojmenoval neutrino (v italštině malý neutron). Na jeho počest jsou pojmenovány částice s poločíselným spinem jako fermiony. Jde o částice, které splňují Pauliho vylučovací princip, tj. dvě se nemohou nacházet ve stejném kvantovém stavu (jsou „nesnášenlivé“). Tyto částice splňují statistické rozdělení pojmenované Fermi-Diracovo rozdělení. Enrico Fermi zkonstruoval a spustil v roce 1942 na stadionu Chicagské univerzity první jaderný reaktor na světě. Byl postaven z grafitových cihliček, které sloužily současně jako moderátor. V roce 1943 založil Aragonne National Laboratory. Enrico Fermi se také zabýval způsobem urychlování kosmického záření a navrhl statistické urychlení nabitých částic při jejich odrazech od magnetických zrcadel. Dnes tento mechanizmus nazýváme Fermiho mechanizmus.

V roce 1938 byl vyznamenán Nobelovou cenou za fyziku za objev umělých radioaktivních prvků, které vznikají z jader při ostřelování neutrony. Podle Fermiho je pojmenována rentgenová observatoř vypuštěná do vesmíru v roce 2008.


Slavní lidé Aldebaran Homepage