Wu, Chien-Shiung

(1912–1997)


Čínsko-americká fyzička, která se zabývala radioaktivitou a elementárními částicemi. Pracovala na projektu Manhattan, kde pomáhala separovat izotopy U 235 a U 238 za pomoci difúze plynů. V roce 1957 experimentálně potvrdila (při beta rozpadu kobaltu 60), že se parita nezachovává v procesech způsobených slabou interakcí. Provedla experimenty navržené LeeYangem, ve kterých byl kobalt za nízké teploty vystaven silnému magnetickému poli. Tím byl atomům vnucen preferovaný směr, vzhledem ke kterému se sledovalo zachování parity při beta rozpadu. Elektrony vzhledem k původnímu směru vylétávaly asymetricky v poměru 130:100. Wu studovala fyziku na Národní centrální univerzitě v Číně, na Univerzitě v Zheijangu v Číně a na Kalifornské univerzitě v Berkeley ve Spojených státech. Školitelem její PhD práce byl Ernest Lawrence.


Slavní lidé Aldebaran Homepage