Thomson, George Paget, sir

(1872–1975)


Anglický fyzik který spolu s Clintonem Davissonem ze Spojených států prokázal, že elektrony vykazují ohyb na mřížce a chovají se jako zvláštní případ vlnění. Za tyto výzkumy obdrželi oba vědci Nobelovu cenu v roce 1937. Elektronové vlny se využívají ke zkoumání atomární struktury pevných látek a kapalin. George Thomson je jediným synem slavného fyzika sira Josepha Thomsona. Po první světové válce pracoval v Cavendishových laboratořích na Cambridžské univerzitě. V roce 1922 byl jmenován profesorem přírodní filosofie na univerzitě v Aberdeenu, kde prováděl experimenty ukazující, že svazek elektronů je ohýbán při průchodu krystalickou látkou. To potvrzovalo teorii Louise de Broglieho, že se částice mohou chovat i jako vlnění. V roce 1930 se Thomson stal profesorem fyziky na Imperial College v Londýně, kde se soustředil na výzkum neutronů a jaderné fúze. V roce 1943 byl povýšen do šlechtického stavu a o 9 let později se stal vedoucím koleje Corpus Christi v Cambridgi, kterou opustil v roce 1962.


Slavní lidé Aldebaran Homepage