Thomson, Joseph John, sir

(1856–1940)

 


Anglický fyzik, v roce 1897 objevil elektron v katodovém záření. Spočítal poměr hmoty a náboje elektronu a navrhl hmotový spektrometr, pomocí kterého objevil izotopy prvků. Je také tvůrcem pudingového model atomu (spojitý atom s elektrony jako rozinkami). Tento model byl překonán jeho studentem, Ernestem Rutherfordem v roce 1911, kdy Rutherford objevil atomové jádro. Thomson objevil přirozenou radioaktivitu draslíku. Jako první prokázal, že vodík má jen jeden jediný elektron. Dlouhá léta se také zabýval elektrickou vodivostí plynů.

Joseph John Thompson se narodil 18. prosince 1856 v Manchesteru skotským rodičům. Studoval inženýrství na Univerzitě v Manchesteru (tenkrát Owens College), studia ale zakončil v Cambridgi, kam se přestěhoval. V roce 1884 se zde stal profesorem fyziky. Byl mimořádně nadaným učitelem. Sedm z jeho žáků získalo Nobelovu cenu za fyziku! Toto nejvyšší ocenění navíc získal v roce 1937 i jeho syn George Paget Thomson za objev vlnových vlastností elektronu při ohybu elektronu na krystalické mřížce. Od roku 1884 byl členem Královské společnosti (v letech 1915 až 1920 jejím prezidentem). V roce 1906 získal Nobelovu cenu za fyziku za objev elektronu a výzkum vodivosti plynů. V roce 1908 byl Thomson povýšen do šlechtického stavu, v roce 1912 získal královský řád za zásluhy. Od roku 1918 byl děkanem koleje Trinity v Cambridgi. Zde setrval až do konce svého života. Zemřel dne 30. srpna 1940.


Slavní lidé Aldebaran Homepage