Rutherford, Ernest

(1871–1937)


Novozélandský fyzik, který se zabýval radioaktivními látkami a jejich vlastnostmi. Zkoumal způsob rozpadu jednotlivých prvků a pojmenoval alfa, beta a gama záření. Pečlivě studoval rozptylové experimenty, ve kterých Geiger a Marsden bombardovali částicemi alfa tenkou zlatou fólii. Z nepatrných odchylek od předpovědí Thomsonova pudingového modelu (spojitý atom s elektrony jako rozinkami) usoudil v roce 1911 na existenci atomových jader a přispěl k objevu protonu. Ernest Rutherford dostal v roce 1908 Nobelovu cenu za chemii za výzkum rozpadu prvků a vlastností radioaktivních látek.


Slavní lidé Aldebaran Homepage