Davissson, Clinton Joseph

(1881–1958)


Americký experimentální fyzik, který v roce 1937 získal Nobelovu cenu spolu s Angličanem Georgem Thomsonem. Tito dva vědci zjistili, že elektrony se můžou ohýbat stejně jako světelné vlny, čímž ověřili tezi Louise de Broglieho, který tvrdil, že elektrony se chovají jako vlny i jako částice. V roce 1927, Davisson a Lester Germer objevili, že proud elektronů, pokud je odražen na kovovém krystalu, ukazuje difrakční obrazce podobné obrazcům rentgenového záření a ostatních elektromagnetických vln. Tento objev ověřil kvantově mechanické chápání duality částic a ukázal se užitečným při studiu jaderné, atomární a molekulární struktury látek.

Davisson získal doktorát na Princetonské univerzitě a většinu své kariéry strávil v Bellových telefonních laboratořích. Začal s výzkumem emise elektronů na kovech za zvýšené teploty a později pomáhal vyvinout elektronový mikroskop.


Slavní lidé Aldebaran Homepage