Broglie, Louis Victor Pierre Raymond, de

(1892–1987)

  


Francouzský fyzik, který v roce 1923 navrhl princip duality částic, který spočíval v tom, že se částice nechovají jako korpuskule, ale mají také vlnové chování. Vlnové vlastnosti částic vyjádřil rovnicí: λ = h/mv, kde λ je vlnová délka, h je Planckova konstanta, m je hmotnost částice a v je její rychlost. Louis de Broglie byl oceněn Nobelovou cenou za fyziku v roce 1929.

Broglie pocházel z francouzské šlechtické rodiny a byl vévodou. Jeho pradědeček byl popraven na gilotině během Velké francouzské revoluce. De Broglie vystudoval historii, ale během první světové války řešil problémy spojené s rádiovou komunikací a začal se zajímat o vědu. Sloužil na vrcholku Eifellovy věže. Hypotézu o vlnových vlastnostech částic předložil v rámci své doktorské práce v roce 1923. Šlo o natolik progresivní myšlenku, že komise váhala, zda mu má doktorát udělit. O pouhých 6 let později získal za tuto práci Nobelovu cenu.


Slavní lidé Aldebaran Homepage