Taylor, Richard Edward

(1929)


Kanadský fyzik a držitel Nobelovy ceny za fyziku pro rok 1990. Taylor a jeho dva kolegové – Henry Way KendallJerome Isaac Friedman objevili kvarky, základní částice tvořící hmotu.

Taylor studoval na universitě v Albertě a na Stanfordské universitě, kde v roce 1962 dostal titul PhD. Po krátcé přestávce (působil na Lawrence Berkeley National Laboratory) pracoval na stanfordském lineárnmím urychlovači, kde strávil zbytek své kariéry).

V roce 1964 americký fyzik a držitel Nobelovy ceny za fyziku Murray Gell-Mann a George Zweig nezávisle předpověděli existenci kvarku. V šedesátých letech fyzikové začali hledat strukturu protonu a neutronu navrhovanou existujícími kvarkovými modely hmoty. Taylor a jeho kolegové prováděli hluboký nepružný rozptyl elektronů na neutronech a protonech na urychlovači ve Stanfordu. Při těchto experimentech prokázali, že neutron a proton jsou tvořeny třemi kvarky „d“ a „u“. Objev těchto částic inicializoval další pokusy o hledání kvarků. Dosud bylo nalezeno šest typů kvarků. Čtyřem prvním dal, Gell-Mann jména: up (nahoru), down (dolů), strange (podivný), charm (půvabný). Další kvarky se nazývají top (horni) nebo truth (pravdivý) a bottom (dolní) nebo beauty (krásný). Kvarky mají zásadní význam pro naše teorie stavby hmoty a jejich existence výrazně ovlivnila počáteční fáze vzniku našeho vesmíru. Prvních deset mikrosekund byl vesmír ve stavu kvarkového-gluonového plazmatu – směsi volných kvarků a gluonů, ze kterých se později vytvořily neutrony a protony, základní stavební kameny atomového jádra.


Slavní lidé Aldebaran Homepage