Friedman, Jerome Isaac

(1930)

 


Americký fyzik a držitel Nobelovy ceny pro rok 1990 za objev kvarků při hlubokém nepružném rozptylu elektronů na protonech a neutronech. O cenu se dělí s kanadským fyzikem Richardem Edwardem Taylorem a americkým fyzikem Henrym Way Kendallem.

Friedman studoval na Chicagské universitě, kde v roce 1956 získal titul PhD. Po postdoktorské práci na Stanfordké universitě se stal členem MIT (Massachusetts Institute of Technology), kde strávil zbytek své kariéry.

V roce 1964 americký fyzik a držitel Nobelovy ceny za fyziku Murray Gell-Mann a George Zweig nezávisle předpověděli existenci kvarků. V šedesátých letech fyzikové začali hledat strukturu protonu a neutronu navrhovanou existujícími kvarkovými modely hmoty. Friedman a jeho kolegové prováděli hluboký nepružný rozptyl elektronů na neutronech a protonech na urychlovači SLAC (Stanford Linear ACcelerator). Při těchto experimentech prokázali, že neutron a proton jsou tvořeny třemi kvarky „d“ a „u“. Objev těchto částic inicializoval další pokusy o hledání kvarků. Dosud bylo nalezeno šest typů kvarků. Čtyřem prvním dal Gell-Mann jména: up, down, strange, charm. Další kvarky se nazývají top (truth) a bottom (beauty). Kvarky mají zásadní význam pro naše teorie stavby hmoty a jejich existence výrazně ovlivnila počáteční fáze vzniku našeho vesmíru. Prvních deset mikrosekund byl vesmír ve stavu kvarkového-gluonového plazmatu – směsi volných kvarků a gluonů, ze kterých se později vytvořily neutrony a protony, základní stavební kameny atomového jádra.


Slavní lidé Aldebaran Homepage