Kendall, Henry Way

(1926–1999)


Americký fyzik a držitel Nobelovy ceny pro rok 1990 za objev kvarků. O cenu se dělí s kanadským fyzikem Richardem Edwardem Taylorem a americkým fyzikem Jerome Isaac Friedmanem.

Kendall studoval na Amherstově koleji a na MIT (Massachusetts Institute of Technology), kde v roce 1954 získal titul PhD. Po dvou letech postdoktorského studia začal pracovat na Stanfordské universitě. V roce 1961 se však vrátil do MIT, kde strávil zbytek kariéry.

V roce 1964 americký fyzik a držitel Nobelovy ceny za fyziku Murray Gell-Mann a George Zweig nezávisle předpověděli existenci kvarku. V šedesátých letech fyzikové začali hledat strukturu protonu a neutronu navrhovanou existujícími kvarkovými modely hmoty. Kendall a jeho kolegové prováděli hluboký nepružný rozptyl elektronů na neutronech a protonech na urychlovači SLAC (Stanford Linear Accelerator). Při těchto experimentech prokázali, že neutron a proton jsou tvořeny třemi kvarky „d“ a „u“.

Objev těchto částic inicializoval další pokusy o hledání. Dosud bylo nalezeno šest typů (tzv. vůní) kvarků. Čtyřem prvním dal  Gell-Mann jména: up, down, strange, charm. Další kvarky se nazývají top (truth) a bottom (beauty). Kvarky mají zásadní význam pro naše teorie stavby hmoty a jejich existence výrazně ovlivnila počáteční fáze vzniku našeho vesmíru. Prvních deset mikrosekund byl vesmír ve stavu kvarkového-gluonového plazmatu – směsi volných kvarků a gluonů, ze kterých se později vytvořily neutrony a protony, základní stavební kameny atomového jádra.


Slavní lidé Aldebaran Homepage