Robertson, Howard Percy

(1903–1961)

Robertson, Howard Percy


Americký matematik a fyzik, který se zabýval obecnou relativitou a kvantovou teorií. Z obecné relativity předpověděl v roce 1928 červený kosmologický posuv nezávisle na Georgi Lamaitrovi a rok před jeho objevem Edwinem Hubblem. Spolu s Arthurem Walkerem jsou autory Robertsonovy-Walkerovy metriky expandujícího vesmíru. Zabýval se diferenciální geometrií. Teoreticky zdůvodnil Poyntigův-Robertsonův jev, při němž záření hvězdy způsobuje pohyb částeček prachu, který snižuje moment hybnosti hvězdy. V kvantové teorii přispěl k pochopení matematické podstaty relací neurčitosti. Robertson vystudoval Washingtonskou univerzitu a Caltech, kde se později stal profesorem. Za druhé světové války pracoval pro NDRC (National Defense Research Committee). Za svůj aktivní postoj ve válce získal Medaili za zásluhy (Medal for Merit) – nejvyšší civilní ocenění udělované prezidentem USA.


Slavní lidé Aldebaran Homepage