Walker, Arthur Geoffrey

(1909–2001)

Walker Arthur


Významný anglický matematik, který se zabýval zejména matematickými úlohami obecné relativity. V roce 1936 provedl na základě teorie grup detailní analýzu všech možných způsobů expanze vesmíru v rámci Fridmanovy-Lemaitrovy kosmologie. Spolu s Robertsonem vytvořil Robertsonovu Walkerovu metriku pro expandující vesmír. Spolu s Fermim zobecnil pojem paralelního přenosu (Fermiho-Walkerův přenos) a kovariantní derivace v obecné relativitě (Fermiho-Wakerova derivace), aby odlišil zakřivení způsobené rotujícími systémy od zakřivení způsobeného přítomností látky. FW derivace splyne s běžnou kovariantní derivací v inerciálních soustavách. Walker studoval matematiku v Oxfordu na koleji Balliol a poté na koleji Merton. Přednášel matematiku na Královské univerzitě v Londýně, na Liverpoolské univerzitě a na Sheffieldské univerzitě. Je nositelem mnoha ocenění, například Berwickovy ceny nebo Keithovy medaile. Stal se členem Královské společnosti, Královské astronomické společností a Královské společnosti v Edinbourghu.


Slavní lidé Aldebaran Homepage