Hubble, Edwin Powel

(1889–1953)


Americký astronom, vedoucí osobnost astronomie 20. století. Hubble byl sportovně založený vysoký a urostlý muž, za studií na Univerzitě v Chicagu hrál aktivně basketbal. V roce 1919, pouhé tři roky po publikování Einsteinovy obecné relativity, získal místo na observatoři Mount Wilson, kde byl tehdy největší dalekohled světa, dvouapůlmetrový Hookův dalekohled. V roce 1923 s ním zkoumal mlhovinu v Andromedě a ke svému překvapení zjistil, že je složena z mnoha hvězd. Nalezl zde i cefeidy, pomocí kterých odhadl vzdálenost. Nemohlo jít o hvězdokupu z naší Galaxie, ale o objekt daleko za hranicemi Mléčné dráhy. Edwin Hubble tak jako první objevil cizí galaxii a uvědomil si, že Mléčná dráha není celým vesmírem. V následujících letech objevil řadu dalších galaxií a naráz tak zvětšil svět, ve kterém žijeme.

Hubble se detailně zabýval objevenými galaxiemi a navrhl jejich klasifikaci. V roce 1929 zjistil při pozorování 46 vzdálených galaxií, že se od nás vesměs vzdalují a to úměrně jejich vzdálenosti (v = Hl, tzv. Hubbleův zákon). Hubble stanovil konstantu úměrnosti na 526 km s−1 Mpc−1. Dnes se její hodnota odhaduje na 70 km s−1 Mpc−1. Hubbleova měření byla založena na Dopplerově posuvu spektrálních čar a stala se prvním přímým experimentálním důkazem rozpínání vesmíru. V rámci historické pravdy je třeba poznamenat, že červené posuvy tzv. extragalaktických mlhovin (název galaxií před jejich Hubbleovým objevem) naměřil již Vesto Slipher v roce 1912, ale nijak je neinterpretoval. Hubble Slipherova měření při svém objevu použil. Expanzi vesmíru a Hubbleův zákon objevil a publikoval belgický kněz abbé Lemaître již v roce 1927, tedy o dva roky dříve než Hubble. Bohužel svou práci publikoval ve francouzštině v belgickém místním časopise, a proto nebyla známá v anglicky mluvících zemích.

Hubble se stal prvním pozorovatelem na pětimetrovém dalekohledu na Mt. Palomar. Podle Edwina Hubblea je pojmenován Hubbleův vesmírný dalekohled, který byl naveden na oběžnou dráhu Země v roce 1990 a stal se jedním z nejvýznamnějších astronomických přístrojů současnosti.


Slavní lidé Aldebaran Homepage