Slipher, Vesto Melvin

(1875–1969)


Slipher byl americký astronom, který se zabýval spektroskopií galaxií a mlhovin. Vystudoval na Univerzitě v Indianě, kde získal doktorát v roce 1909. Poté pracoval na Lowellově observatoři, kde se zabýval spektroskopií. Z počátku se věnoval určování rotačních period planet a složením planetárních atmosfér. V dalších letech se věnoval měření spekter mlhovin. V té době se za mlhoviny považovaly i ostatní galaxie, pokud byl znám odhad jejich vzdálenosti, hovořilo se o nich jako o extragalaktických mlhovinách. V roce 1912 Slipher nalezl červený posuv těchto objektů. I když byl jen malý krok od objevu expanze vesmíru, svá měření bohužel nijak neinterpretoval, a to ani později, po objevu obecné relativity. Jiný významný astronom, Arthur Eddington, byl v interpretaci také velmi zdrženlivý, hlavní problém viděl v tom, že neexistují měření z opačné polokoule Země a mohlo by jít o výsledek našeho vlastního pohybu. Správně data jako expanzi vesmíru interpretoval belgický abbé Lemaître v roce 1927. Jeho článek publikovaný v bruselském lokálním vědeckém periodiku ale nebyl znám v anglicky mluvících zemích. Objev expanze vesmíru je proto mylně přisuzován Edwinu Hubbleovi, který a jednak Slipherova měření doplnil dalšími vlastními měřeními a dospěl ke a stejnému závěru jako Lemaître.


Slavní lidé Aldebaran Homepage