Meitner, Lise

(1878–1968)


Rakousko-švédská fyzička. Po studiích ve Vídni se zabývala radioaktivním rozpadem jader. V roce 1914 spolu s Otto Hahnem a Jamesem Chadwickem zjistila, že elektrony vylétávající při beta rozpadu mají spojité spektrum. To vedlo později k úvahám o existenci neutrina, malé částice odnášející část energie. Bez neutrin by bylo energetické spektrum elektronů diskrétní.

V roce 1932 objevuje Chadwick neutron a Meitnerová se spolu s Hahnem pouští do ostřelování radioaktivních látek neutrony. Cílem je zopakovat některé experimenty Fermiho, při kterých se vytvářely odstřelováním jiné izotopy těžkých prvků.

V roce 1937 objevila spolu s Fritzem Strassmanem a Otto Hahnem proces štěpení uranu 235. Roku 1938 emigruje do Švédska před nacismem. V roce 1940 informuje Bohra o stavu výzkumu štěpení uranu v Německu. Na základě této informace píše A. Einstein dopis prezidentu Spojených států Franklinu Roosveltovi a ten odstartuje projekt Manhattan na vývoj atomové bomby. Po válce finančně i morálně podporuje Plancka, který při bombardování přišel o dům.


Slavní lidé Aldebaran Homepage