Chadwick, James

(1891–1974)


Anglický fyzik, spolu s Rutherfordem zkoumali záření alfa a bombardovali jím různé prvky. V roce 1932 Chadwick ostřeloval alfa částicemi jádra berylia a zjistil, že z jader uniká proud zcela nových neznámých částic, které jsou bez náboje a mají hmotu přibližně jako proton. Tyto částice se začaly nazývat neutrony a staly se účinným nástrojem při zkoumání vlastností atomových jader. Při ostřelování jader neutrony dochází k jejich rozpadu nebo umělým přeměnám na nové radioaktivní prvky. Za objev neutronu získal v roce 1935 Nobelovu cenu. Spolu s Mauricem Goldhabermem určil strukturu deuteronu.

Chadwick studoval na universitách v Manchesteru, Cambridgi a v Berlíně. Od roku 1923 pracoval ve slavné Cavendishově laboratoři v Cambridgi po boku Ernesta Rurherforda. Zkoumali přeměnu prvků při ostřelování jader alfa částicemi. Při těchto experimentech identifikovali proton jako součást atomového jádra.


Slavní lidé Aldebaran Homepage