Bohr, Niels

(1885–1962)

  


Dánský fyzik, v roce 1913 navrhl první úspěšný model atomu. Pokud se elektron nachází na vybraných drahách (takových, na jejichž obvod připadne celistvý násobek vlnové délky elektronu), nezáří. Při přeskoku elektronu mezi dvěma hladinami dojde k vyzáření odpovídajícího energetického kvanta. Moment hybnosti elektronu je kvantován, základním kvantem je Planckova konstanta. Bohr je autorem principu korespondence – tvrzení, že při velkých kvantových číslech musí kvantové formule přecházet v klasické. Je také zastáncem pravděpodobnostní interpretace kvantové teorie. V roce 1922 obdržel Nobelovu cenu za fyziku.


Slavní lidé Aldebaran Homepage