Heaviside, Oliver

(1850–1925)


Anglický fyzik a matematik. Odvodil techniku použití Laplaceovy transformace pro řešení obyčejných diferenciálních rovnic. K řešení elektrických obvodů začal používat aparát komplexních čísel. Spolu s  Hertzem přeformuloval Maxwellovy rovnice elektromagnetického pole tak, aby byly použitelné pro výpočty polí. Byl spolutvůrcem vektorové analýzy. Odvodil pole kolem pohybujícího se náboje včetně předpovědi Čerenkovova záření. Zabýval se telegrafií, odvodil vztah pro skinefekt, nechal si patentovat koaxiální kabel, začal v telegrafii využívat indukční cívky k potlačení zkreslení signálu. Byl průkopníkem využití matematických metod a postupů při řešení fyzikálních problémů. Školního vzdělávání zanechal v 16 letech a stal se samoukem.


Slavní lidé Aldebaran Homepage