Hertz, Heinrich

(1857–1894)


Německý fyzik, který v roce 1888 dokázal experimentálně existenci elektromagnetických vln. Vytvářel je v laboratoři pomocí obvodu, který obsahoval cívku a jiskřiště. Ukázal, že jeho vlny mají stejnou povahu jako světlo. Spolu s  Heavisidem přeformuloval Maxwellovy rovnice do dnešní podoby, která je použitelná pro výpočty. Kritizoval Maxvellovu definici náboje a posuvného proudu a dal těmto definicím řádný matematický základ. Na jeho počest je pojmenována jednotka frekvence hertz.


Slavní lidé Aldebaran Homepage