Čerenkov, Pavel Andrejevič

(1904–1990)


Ruský fyzik, který popsal záření vysoce energetických nabitých částic, pohybujících se rychlostí vyšší, než je rychlost světla v daném prostředí. Za těmito částicemi vzniká kuželová rázová vlna elektromagnetického záření. Teoretické vysvětlení Čerenkova záření podal v roce 1937 Ilja FrankIgor Tamm. Všichni tři za to v roce 1958 obdrželi Nobelovu cenu za fyziku. Dnes se Čerenkovův jev úspěšně využívá k detekci elementárních částic.


Slavní lidé Aldebaran Homepage