Tamm, Igor Jevgeněvič

(1895–1971)


Sovětský fyzik, který sdílí Nobelovu cenu za fyziku pro rok 1958 spolu s ČerenkovemFrankem za objasnění podstaty Čerenkovova záření. Tamm promoval na Moskevské univerzitě v roce 1918 a učil zde v letech 1924 až 1937. Jeho dřívější studia jedinečných forem elektronových vazeb na povrchu krystalických látek měla uplatnění v později se rozvíjejícím vývoji polovodičů na bázi pevných látek. V roce 1934 objevil Čerenkov, že nabitá částice při velmi rychlém průchodu vodou emituje světlo. V roce 1936 Tamm a Frank objasnili tento jev teoreticky. Jde o to, že pokud se nabitá částice pohybuje vyšší rychlostí, než je rychlost světla v daném prostředí, dochází k emisi kuželu světla za částicí. Analogickým jevem je například rázová vlna za letadlem letícím nadzvukovou rychlostí. Tamm strávil zbytek své kariéry na Lebeděvově institutu v Moskvě, kde pracoval na metodách kontroly řízené termojaderné fúze.


Slavní lidé Aldebaran Homepage