Frank, Ilja Michajlovič

(1908–1990)

 


Sovětský nositel Nobelovy ceny za fyziku pro rok 1958, kterou sdílí společně s Pavlem ČerenkovemIgorem Tammem, kteří byli také ze Sovětského svazu. Cena jim byla udělena za objasnění Čerenkovova záření nabitých částic.

Frank promoval na universitě v Moskvě v roce 1930. O čtyři roky později Čerenkov objevil, že nabitá částice, která putuje velmi vysokou rychlostí vodou, emituje světlo. Frank a Tamm poskytli teoretické vysvětlení tohoto jevu, který se vyskytuje pouze u nabitých částic, které procházejí prostředím rychlostí větší, než je rychlost světla v daném prostředí. Tento objev pobídl experimentátory k vymýšlení nových metod, jak měřit rychlosti u vysoce energetických částic a znamenal nové detekční metody pro fyziku elementárních částic.

Frank také zkoumal paprsky záření gama a neutronové svazky. V roce 1944 se stal vedoucím oddělení fyziky na Moskevské univerzitě a o dva roky později se stal členem akademie věd SSSR.


Slavní lidé Aldebaran Homepage