Laplace, Pierre Simon de

(1749–1827)


Francouzský fyzik a matematik, který dal konečnou podobu matematické astronomii tím, že shrnul poznatky všech svých předchůdců v pěti svazcích díla Mécanique Céleste (Nebeská mechanika) z let 1799–1825. Laplace systematizoval a dále rozvíjel teorii pravděpodobnosti ve svém dalším díle Essai Philosophique sur les Probabilités (1814). Jako první vyřešil Gaussův integrál jako odmocninu z π. Také studoval integrální transformaci, dnes nazývanou Laplaceova transformace. K dokonalosti ji dovedl Heaviside. Laplace se také podepsal na Lavoisierově kalorimetrické teorii. Určil pomocí sebou navrženého kalorimetru měrná tepla mnoha látek. Objevil a zavedl gravitační potenciál a ukázal, že ve vakuu ho je možné spočítat pomocí Laplaceovy rovnice. Po té, co byl Napoleonem zvolen ministrem vnitra, byl zanedlouho propuštěn se slovy: „Přinášíte nekonečně malou naději k vyřešení velkých problémů.“


Slavní lidé Aldebaran Homepage