Giaever, Ivar

(1929)


Americký fyzik narozený v Norsku. Je spoludržitelem Nobelovy ceny za fyziku pro rok 1973 za práce ve fyzice pevných látek, zejména za výzkum tunelového jevu. Cenu sdílí s  Leo EsakimBrianem Josephsonem.

Giaever vystudoval elektroinženýrství na Norské vysoké škole technické v Trondheimu v roce 1952. V roce 1954 se přestěhoval do Kanady, kde paracoval v Ontariu jako strojní inženýr ve společnosti General Electric Company. V roce 1956 byl přesunut do centra spoolečnosti v Schenectady (stát New Yoerk, USA). Zde se začal zabývat fyzikou, PhD získal v roce 1964 na Polytechnice v Troy (New York).

Giaever svými pracemi navázal na práce L. Esakiho, který experimentálně objevil tunelový jev. Propojil fyziku pevných látek se supravodivostí. Experimentálně zkoumal tunelování elektronů mezerami v pevných látkách. Na vrstveném materiálu z normálního a supravodivého kovu dosáhl nových efektů tunelování a podpořil BCS teorii supravodivosti (BCS = Bardeen, Cooper, Schrieffer). Na práce Giaevereho navázal dále B. Josephson.


Slavní lidé Aldebaran Homepage