Cooper, Leon

(1930)


Americký fyzik a držitel Nobelovy ceny za fyziku pro rok 1972 spolu s Johnem BardeenemJohnem Robertem Schriefferem za objev teorie supravodivosti (BCS teorie podle počátečních písmen autorů). Dvojice vázaných elektronů zodpovědné za supravodivost materiálů se na jeho počest nazývají Cooperovy páry. Jeho přínos spočívá v tom, že zjistil, že se elektrony při teplotách v blízkosti absolutní nuly chovají jinak než za běžných podmínek. Už se navzájem neodpuzují a nechovají se jako fermiony, které nemohou být ve stejném kvantovém stavu. Namísto toho tvoří elektronové páry, tzv. Cooperovy páry, které jsou bosony.

Cooper studoval na Kolumbijské universitě, kde v roce 1954 dostal titul PhD. Učil na Státní universitě v Ohiu a poté se stal zaměstnancem Brownovy univerzity v Providence ve státě unie Rhode Island, v roce 1966 se stal profesorem na Universitě Henry Ledyarda Goddarda. Velmi často přednášel v zahraničí a s oblibou učil humanitně zaměřené studenty fyziku.


Slavní lidé Aldebaran Homepage