Fowler, Ralph Howard, sir

(1889–1944)


Anglický fyzik, matematik a astronom. Vystudoval na koleji Trinity v Cambridgi. Za První světové války sloužil u námořního dělostřelectva. V Turecku byl vážně zraněn do ramene, což mu znemožnilo pokračovat ve vojenské službě. Pod vedením Archibalda Hilla se začal věnovat aerodynamice rotujících předmětů. Za tento výzkum získal Řád britského impéria v roce 1918. Od roku 1919 se vrátil na kolej Trinity. V roce 1925 se stal členem Královské společnosti. V roce 1926 pracoval spolu s Paulem Diracem na problematice chování elektronového plynu v bílém trpaslíku. V roce 1928 vysvětlil elektronovou emisi z kovů a u fotoelektrického jevu nalezl závislost proudu na teplotě kovu. Svými úvahami podpořil pásovou teorii polovodičů. V roce 1932 se stal vedoucím teoretického oddělení v Cavendishově laboratoři a v roce 1938 ředitelem Národní laboratoře. V roce 1939 mu špatný zdravotní stav znemožnil nadále vést laboratoř. Za Druhé světové války působil v USA a v Kanadě. Do Británie se vrátil několik týdnů před smrtí, v roce 1944.

Mezi roky 1922 až 1939 vědecky vychovával 15 budoucích členů Královské společnosti a tři budoucí nositele Nobelovy ceny. Spolupracoval s Arthurem Eddingtonem, Paulem DiracemSubramanyanem Chandrasekharou. Byl ženatý s jedinou dcerou Ernesta Rutherfora, se kterou měl čtyři děti.


Slavní lidé Aldebaran Homepage