Chandrasekhar, Subramanyan

(1910–1995)


Indický astrofyzik, pracoval v Anglii, později v USA. Zabýval se zejména teorií stavby hvězd. Odvodil maximální možnou hmotnost bílého trpaslíka (1,4 hmotnosti Slunce). Nad touto hranicí, která se dnes nazývá Chandrasekharova mez, je trpaslík nestabilní. Je-li součástí těsné dvojhvězdy, ze které na trpaslíka přetéká látka, dojde při překročení Chandrasekharovy meze k explozi supernovy typu Ia. Tyto supernovy se v současnosti staly standardními svíčkami pro určování kosmologických vzdáleností. Dále se Chandrasekhar zabýval matematickou teorií černých děr a obecnou relativitou. Na jeho počest byla pojmenována rentgenová družice Chandra vypuštěná v roce 1999. Ve statistické fyzice a ve fyzice plazmatu se používá Chandrasekharova funkce.


Slavní lidé Aldebaran Homepage