Petr

Kulhánek

Petr Kulhánek
Vítejte na mých stránkách

Děti

Lucie (*1994),

Zuzana (*1995)

Zájmy

astronomie,

fyzika plazmatu,

numerické simulace

Studia

matematická fyzika (Univerzita Karlova, Monte Carlo metody – RNDr.),

fyzika plazmatu (ČVUT, kolejnicové urychlovače – CSc.)

Pedagogické působení

Fyzika I, II,

Astrofyzika,

Teoretická mechanika,

Kvantová teorie,

Statistická fyzika,

Vlny a nestability v plazmatu,

Teorie plazmatu,

Vybrané kapitoly z fyziky plazmatu;


odborný asistent (1987), docent (1996), profesor (2005).

Expedice

EEE (1999), ZEE (2001), AURORA (2002), PARACHI (2003), SEE (2005),
TEE (2006), ACE (2007), CHEE (2009), CERN (2009), Gran Sasso (2010),
CERN (2011), Aurora (2012), Americká anabáze 2013, CERN (2013),
United Kingdom Expedition (2014), Eurolabs (2015), US Eclipse (2017)

Současná práce

3D Particle in Cell,

termalizace dvousvazkového plazmatu,

ubíhající elektrony

Rozhovory

Neurazitelný (2018)

Lidové noviny (2017)

CZ  EN