Petr
Kulhánek

Vítejte na mých stránkách

Vítejte


Životopis


Publikace


Skripta a učebnice


Populární knihy


Povídky


Fotogalerie


 

Děti

Lucie (*1994),
Zuzana (*1995)

Zájmy

astronomie,
fyzika plazmatu,
numerické simulace

Studia

matematická fyzika (Univerzita Karlova, Monte Carlo metody – RNDr.),
fyzika plazmatu (ČVUT, kolejnicové urychlovače – CSc.)

Pedagogické působení

Fyzika I, II,
Astrofyzika,
Teoretická mechanika,
Kvantová teorie,
Statistická fyzika,
Vlny a nestability v plazmatu.
Teorie plazmatu
Vybrané kapitoly z fyziky plazmatu

Odborný asistent –1987, docent – 1996, profesor – 2005.

Expedice

EEE (1999), ZEE (2001), AURORA (2002), PARACHI (2003),
SEE (2005), TEE (2006), ACE (2007),
CHEE (2009), CERN (2009)
Gran Sasso (2010), CERN (2011), Aurora (2012), Americká anabáze 2013,
CERN (2013), United Kingdom Expedition (2014), Eurolabs (2015),
US Eclipce (2017)

Současná práce

3D Particle in Cell,
termalizace dvousvazkového plazmatu,
ubíhající elektrony

Petr Kulhánek
kulhanekaldebaran.cz

 
FEL ČVUT
katedra fyziky
Technická 2
166 27 Praha 6