Logo ČVUT

PLANCKOVA KONSTANTA – PŘÍKLADY

V této části budete řešit složitější úlohy, než byly v sekci otázky. Příklady jsou řazeny zhruba podle rostoucí obtížnosti. Pokuste se každý příklad řešit nejprve obecně a teprve do nalezeného vztahu dosaďte konkrétní číselné hodnoty.

Příklad 1

Určete kvantum energie fotonu, který má vlnovou délku 700 nm.

4×10−19 J

4×10−18 J

4×10−15 J

Příklad 2

Elektron je lokalizován v atomárním obalu o rozměrech 10−10 m. Jaká je neurčitost v určení jeho rychlosti?

5,8×103 m/s

5,8×105 m/s

5,8×107 m/s

Příklad 3

Nalezněte vlnovou délku vodíkové čáry Hα (přechod ve vodíku z hladiny n = 3 na hladinu n = 2)

456 nm

556 nm

656 nm

Příklad 4

Elektromagnetické záření o vlnové délce 436 nm dopadá na povrch lithia, které je umístěno ve vakuu. Výstupní práce lithia je A = 3,8×10–19 J . Určete maximální rychlost emitovaných elektronů.

3,9×105 m/s

4,9×105 m/s

5,9×105 m/s

Příklad 5

Určete v předchozím příkladu maximální vlnovou délku záření, které ještě bude emitovat elektrony z kovu.

480 nm

500 nm

520 nm

Příklad 6

Nalezněte maximální možnou (teoretickou) rozlišovací schopnost elektronového mikroskopu. Elektrony jsou urychleny potenciálovým rozdílem 104 V. Uvažujte, že rozlišovací schopnost je dána vlnovou délkou elektronu.

10−9 m

10−10 m

10−11 m