Logo ČVUT

PLANCKOVA KONSTANTA – OTÁZKY

Vyplňte prosím následující jednoduchý test, který ověří, zda jste porozuměli významu Planckovy konstanty. V jedné otázce může být i několik správných odpovědí nebo nemusí být správná žádná. Po vyplnění stiskněte tlačítko Odeslat.

1. Kvantová mechanika vznikala ve století

osmnáctém

devatenáctém

dvacátém

2. Kvantum je

uspořádaná pětice

dále nedělitelné množství veličiny

matematický operátor

3. Planckova konstanta má význam

kvanta energie

kvanta projekce momentu hybnosti

kvanta hybnosti

4. Vytržení elektronu při fotoelektrickém jevu je možné vždy dosáhnout zvýšením intenzity světla

ano

ne

5. Při fotoelektrickém jevu se světlo chová jako

částice

vlnění

vlnění i částice

6. Neutron se chová

vždy jako vlna

vždy jako částice

někdy jako vlna a někdy jako částice

7. Podstatu fotoelektrického jevu objasnil

Albert Einstein

Mac Planck

Erwin Schrödinger

8. Elektron má energetické spektrum

spojité

diskrétní

záleží na situaci

9. Při měření v mikrosvětě

ovlivňujeme samotné objekty

nemůžeme dosáhnout libovolné přesnosti

měření polohy ovlivní měření hybnosti

10. V mikrosvětě platí

objekt může být v superpozici dvou stavů

objekt může být v superpozici tří stavů

stejný experiment musí dopadnout stejně

komutativní zákon