Logo ČVUT

PLANCKOVA KONSTANTA – KE ČTENÍ

Expanduj Energie

Expanduj Experimenty, které vedly ke kvantové teorii

Expanduj Význam Planckovy konstanty

Expanduj Kvantová teorie

 

Zaškrtávací menu