Zwicky, Fritz

(1898–1974)


Švýcarský astronom a astrofyzik, který pracoval většinu svého života v Kalifornii. Narodil se v bulharské Varně, ale vystudoval matematiku a experimentální fyziku ve Švýcarsku na Curyšské polytechnice. V Curychu prý měl za souseda Lenina. V roce 1925 odešel na Caltech k Robertu Millikanovi. Byl považován za vědeckého génia, který se nebál nových přístupů a postupů, ale také byl široce znám svým svérázným a často urážlivým humorem.

Asi prvním jeho větším přínosem byla teorie „unaveného světla“ z roku 1929, která vysvětlovala rudý posuv pozorovaný Edwinem Hubblem postupným ztrácením energie fotonů v důsledku přítomnosti gravitačních polí ve vesmíru. V roce 1933 využil větu o viriálu a odhalil, že v místech galaxií musí být něco, co dneska nazýváme temnou hmotou. O rok později s Walterem Baadem vymyslel slovo „supernova“, o které předpokládal, že vzniká při kolapsu normální hvězdy na neutronovou. Neutron byl přitom objeven jen krátce před tím. O další rok později, opět s Baadem, prosadili v observatoří na Palomaru kvůli pozorování supernov žhavou novinku – 18 palcovou Schmidtovu komoru. Zwickyho výmyslem z roku 1937 byly i gravitační čočky. Správně předpokládal, že kupy galaxií mohou svým gravitačním polem ohýbat světlo ještě vzdálenějších zdrojů. V letech 1937–1941 nalezl 18 supernov v jiných galaxiích. Do té doby bylo známo pouhých 12 supernov mimo naši Galaxii. V letech 1943–1946 se podílel na vývoji prvních tryskových motorů ve společnosti Aerojet Engineering Corporation v Arizoně, kde byl ředitelem výzkumu.

Zwicky se v dubnu 1932 i výhodně oženil. Vzal si inteligentní bohatou krasavici Dorothu Vernonovou Gatesovou, dceru senátora, úspěšného obchodníka a železničního magnáta. Její peníze velmi pomáhaly Palomaru v dobách hospodářské krize. Později se s ní v dobrém rozvedl. Po válce psal Zwicky velmi odvážnou sci-fi. Navrhoval například terraformaci (změnu tělesa na podobné Zemi) jiných těles ve sluneční soustavě a cestování ke vzdáleným hvězdám pomocí usměrnění zářivého výkonu Slunce. Fritz Zwicky měl v práci mnoho nepřátel. Nesnášel se s Millikanem, kolegům na Mount Wilsonu říkal sféričtí bastardi, protože prý byli bastardy ze všech stran. Studenty oslovoval „A kdo sakra jseš Ty?“ Dochovala se i historka, jak jeho manželka na něj před studenty volá „Fritzi, ti bastardi jsou už tady!“ Zwicky byl i sportovec a horolezec. Na Mount Wilsonu si v zimě stavěl skokanský můstek. Byl také zapřisáhlý antikomunista a nevěřící. Jednomu faráři prý řekl, že by si koupil Bibli jen tehdy, pokud by začínala „A budiž elektromagnetizmus!“

V roce 1972 získal zlatou medaili Královské astronomické společnosti.


Slavní lidé Aldebaran Homepage