Millikan, Robert Andrews

(1868–1953)


Americký fyzik, který v roce 1909 změřil náboj elektronu v experimentu s použitím nabitých olejových kapek. Za tyto práce získal Nobelovu cenu pro rok 1923. Millikan se také zabýval fotoelektrickým jevem, pomocí kterého přesně změřil Planckovu konstantu. Millikan vystudoval fyziku na Kolumbijské univerzitě a v roce 1875 zde získal PhD. Byl vynikajícím učitelem, psal populárně-naučné texty o fyzice. V roce 1909 se stal profesorem na Univerzitě v Chicagu. Jako jeden z mála fyziků je zobrazen na poštovní známce o hodnotě 37¢.


Slavní lidé Aldebaran Homepage