Weber, Joseph

(1919–2000)


Americký fyzik, který jako první přišel na princip laseru a maseru a jako první se pokusil detekovat gravitační vlny. Weber studoval elektroniku na Americké námořní akademii, tam také sloužil za druhé světové války. Poté pokračoval ve studiích na Katolické univerzitě Spojených států, kde pracoval na svém doktorátu. Souběžně získal v roce 1948 místo na Univerzitě v Marylandu. Zabýval se mikrovlnnou spektroskopií v chemické kinetice a PhD na toto téma obhájil v roce 1951. V roce 1952 objasnil na veřejné přednášce princip koherentního zesílení mikrovln nebo světla (princip maseru a laseru). Tyto myšlenky nezávisle rozvíjeli Townes, BasovProchorov, kteří vytvořili funkční prototypy těchto zařízení a získali za ně Nobelovu cenu za fyziku pro rok 1964. Weber se jako první se pokoušel již v roce 1966 detekovat gravitační vlny za pomoci rezonančních válců z hliníku. Citlivost zařízení ale nebyla dostatečná. Experimenty prováděl přes 10 let, válce zkonstruoval z důvodu vyloučení náhodné vibrace dva, ve vzdálenosti 1000 km (jeden v Marylandu a druhý v Aragonu). Jednou zaznamenal signál na obou válcích, pravděpodobně ale šlo o náhodnou koincidenci, která byla navíc chybně zpracována. V roce 1972 byl součástí mise Apollo 17 detektor gravitačních vln, který Weber zkonstruoval.


Slavní lidé Aldebaran Homepage