Basov, Nikolaj Genadějevič

(1922–2001)

 


Sovětský fyzik, spoludržitel Nobelovy ceny za fyziku pro rok 1964. Dostal ji za objev maseru a laseru spolu s ProchorovemTownesem. Tato zařízení produkují monochromatické, koherentní paprsky mikrovlnného nebo světelného záření.

Po druhé světové válce (1950), kdy byl u sovětské armády, Basov promoval na Moskevském fyzikálně inženýrském institutu. V témže roce začal pracovat na Lebeděvově fyzikálním institutu při sovětské akademii věd (nyní Ruská akademie věd). Maser je založen na principu stimulované emise, kdy púrocházející záření způsobuje přechody elektronů z vyšších energetických hladin na nižší a uvolnění záření se stejnou vlnovou délkou a fází. Zkratka MASER znamená „Microwave Amplification by Stimulated Emission of Radiation“, LASER je „Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation“. Spolu s Prochorovem (jeho kolega z institutu) pracovali na v praxi využitelném zařízení, které by pracovalo na maserovém principu. Nezávisle zkonstruoval v roce 1952 první maser Charles Townes. Basov se v roce 1958 stal ředitelem Lebeděvova institutu a v roce 1963 se stal profesorem.


Slavní lidé Aldebaran Homepage