Townes, Charles Hard

(1915)


Americký fyzik, spoludržitel Nobelovy ceny za fyziku pro rok 1964 za vynález maseru a laseru. O cenu se dělí spolu se sovětskými fyziky Alexandrem ProchorovemNikolajem Basovem.

Townes studoval na několika amerických universitách (Furman University, Duke University, California Institute of Technology), PhD obdržel v roce 1939. V témže roce se stal zaměstnancem Bellových telefonních laboratoří, kde pracoval až do roku 1948 na konstrukci radarových systémů. Poté přešel na Kolumbijskou univerzitu. V roce 1951 ho při čekání na otevření restaurace, kde se chtěl nasnídat, napadlo, že jako zdroj rádiového nebo mikrovlnného signálu by se nemusely používat elektronické součástky, ale přechody v molekulách. Townes a dva jeho studenti dokončili takové zařízení, které využívalo molekul čpavku, v prosinci roku 1953 a dali mu jméno MASER (Microwave Amplification by Stimulated Emission of Radiation). V roce 1958 ukázal Townes spolu s Schawlowem, že je možné zkonstruovat podobné zařízení, které bude pracovat se světlem. Pojmenovali ho LASER. Townes v letech 1959–1961 působil jako ředitel výzkumného oddělení Institutu obrany a analýzy ve Washingtonu, D. C. Byl jmenován provostem a profesorem na MIT (Massachusetts Institute of Technology). V roce 1967 byl v Berkeley jmenován profesorem Kalifornské univerzity, kde inicializoval program radiové a infračervené astronomie, která vedla k objevu organických molekul v mezihvězdném prostředí. Emeritním profesorem se stal v roce 1986.


Slavní lidé Aldebaran Homepage