Schawlow, Arthur Lawrence

(1921–1999)

  


Americký fyzik, který v roce 1981 obdržel Nobelovu cenu za práce na vývoji laseru a laserové spektroskopie. Spoludržiteli Nobelovi ceny jsou BloembergenSiegbahn. Jako dítě žil v Kanadě, studoval na Univerzitě v Torontu, kde získal v roce 1949 PhD. Poté pracoval na Kolumbijské univerzitě na vývoji maserů (laser v mikrovlnné oblasti), laserů a laserové spektroskopie. Spolupracoval především s Townesem, který získal Nobelovu cenu v roce 1964 za konstrukci prvního funkčního maseru. Od roku 1951 do roku 1961 pracoval v Bellových telefonních laboratořích. V roce 1958 spolu s Townesem publikovali článek, ve kterém popsali princip laseru. V roce 1960 byl zkonstruován první laser Theodorem Maimanem. V roce 1961 se stal Schawlow profesorem na Stanfordské univerzitě a světově uznávanou kapacitou v oblasti laserové spektroskopie.


Slavní lidé Aldebaran Homepage